Ekosystém

Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky.
Ekosystém (z angl. Ecosystem z ecology + system) je ucelená část přírody (biosféry), … V ekosystému dochází k přenosu a oběhu hmoty, energie a informací.

Back to top button